torsdag den 24. januar 2008


Blog skrevet af Nana, Pia, Lena, Troels og Marie

Blichergården
N.F.S. Grundtvigs Vej 13, 8800 Viborg
49 plejeboliger/ 12 demenspladser
Skovgården/Skottenborg
Skovgårdsvej 26, 8800 Viborg
18 plejeboliger
Ibsgården
Ibsgade 12, Viborg
17 plejeboliger/ 29 demenspladser
Klosterhaven
Klosterhaven 1, 8800 Viborg
23 plejeboliger/ 21 midlertidlige pladser
Klostertoften
Søndermarksvej 18, Viborg
30 plejeboliger
Kildehaven
Kildehaven 2, 8800 Viborg
46 plejeboliger/ 12 demenspladser/ 2 midlertidlige demens pladser
Overlundgården
Tværvej 12, 8800 viborg
38 plejeboliger/ 7 midlertidlige pladser
Skovvænget
Skovvejen 47A, 8850 Bjerringbro
68 plejeboliger/ 28 demenspladser/ 3 midlertidlige pladser
Bytoften
Jernbanegade 12, 8840 Rødkærsbro
8 plejeboliger / 4 midlertidlige pladser
Åbrinken
Aarestrupvej 8, 7470 Karup
27 plejeboliger/ 6 demenspladser/ 2 midlertidlige pladser
Sjørup ældrecenter
Vester Skivevej 122A,Sjørrup, 8800 Viborg
20 Lev/bomiljøpladser/ 8 demenspladser/
Birkegården
Søndergade 19, 7850 Stoholm
20 Lev/bomiljøpladser/ 10 midlertidlige pladser
Højvangen
Højen 1,Ørum 8830 Tjele
11 plejeboliger/11 lev/bomiljø/3 midlertidlige pladser
Pensionistgården
Tjele Møllevej 10, Vammen, 8830 Tjele
12 plejeboliger/ 8 demenspladser/ 2 midlertidlige pladser
Kildedalscenteret
Ejstrupvej 18B, 8832 Skals
12 plejeboliger/ 3 midlertidlige pladser/
Toftegården
Nygade 2, 9632 Møldrup
24 lev/bomiljø/ 11 demenspladser/ 2 midlertidligepladser
Sct. Kjeldsgården
Hans Tausens Vej 3, 8800 Viborg
19 demenspladser/ 2 midlertidlige pladser
Viborg kommune

Viborg Kommune kan tilbyde plejecentre/plejeboliger til borgere som på grund af fysiske eller psykiske forhold er ude af stand til at tage vare på sig selv, og hvor den nuværende bolig ikke tilgodeser den hjælp, borgeren er berettiget til. I plejeboliger/på plejecentre er der tilknyttet personale hele døgnet.


Oversigt over Viborg Kommunes plejeboliger/plejecentere:

Bruger-/pårørenderåd


Formål og opgaverDet overordnede formål med at oprette rådene er at styrke dialogen mellem brugere/pårørende og kommunen. Målgruppen er de svage ældre, der modtager kommunale serviceydelser, og som bor på/i plejehjem, plejeboliger eller lignende boliger, hvortil der er visitation, fast døgnvagt og adgang til fællesarealer.Rådene skal repræsentere beboernes og de pårørendes interesser. Det skal være et forum for dialog mellem brugere, pårørende og kommunen om, hvordan hverdagen skal tilrettelægges for de beboere i plejeboligerne/centrene, der modtager kommunale serviceydelser.Socialudvalget holder et årligt møde med repræsentanter fra bruger-/pårørenderådene.De konkrete opgaver
Rådene skal høres om de udarbejdede tilsynsrapporter fra kommunen og fra embedslægen.Rådene skal inddrages ved fastlæggelse af retningslinier for
Den daglige pleje og omsorgsindsats
Kostplaner
Arbejdsrutiner
Aktiviteter, samvær m.v.
Rådene kan ikke behandle spørgsmål, hvor der indgår personlige og/eller personfølsomme oplysninger eller materiale.Rådene sammensættes efter antal boliger i boenheden:
Under 30 boliger giver et råd på 5 medlemmer, hvoraf 3 er valgt blandt brugere og pårørende
Mellem 30 og 59 boliger giver et råd på 6 medlemmer, hvoraf 4 er valgt blandt brugere og pårørende
Over 60 boliger giver et råd på 7 medlemmer, hvoraf 5 er valgt blandt brugere og pårørende
Hvert medlem har 1 suppleant.Sammensætningen kan etableres efter følgende mønster:
Efter boenhedens størrelse vælges 3, 4 eller 5 brugere eller pårørende (max 1 bruger og 1 pårørende pr. familie)
Distriktslederen i distriktet
1 medlem valgt af personalet i boenheden/centeret
Bruger-/pårørenderådenes formænd


Plejehjem/plejebolig
Formand
Blichergården
Leo Larsen
Skovgaardsvej
Poul Erik Heegaard
Ibsgården
Ulla Nielen
Klosterhaven
Rigmor Schmidt.
Klostervænget
Axel Høgh
Overlundgården
Agnes Bak
Kildehaven
Skovvænget
Kirsten Dyhr
Bytoften
Karup brugerråd
Edith Andersen
Frederiks brugerråd
Karen Hermann
Sjørup ældrecenter
Jens Peter Pedern
Birkegården
Søren Bak
Højvangen
Eva Kristensen
Pensinistgården
Gudmund Pedersen
Kildedalscenteret
Inger Nedergaard
Toftegården
Kirsten Conradsen
Sct. Kjeldsgården
Anette Kirkebæk


Kommunens træningstilbud


Kommunen har mange træningstilbud til de ældre borgere, som består i.


Genoptræning og vedligeholdelse af almindelige daglige færdigheder, f.eks. personlig hygiejne, påklædning, madlavning, tøjvask, rengøring, færden i og uden for hjemmet

Genoptræning og træning til vedligeholdelse af kognitive og intellektuelle funktioner, f.eks. støtte til strukturering af hverdagen, støtte til træning af kommunikation, støtte til nedsat hukommelse og koncentration

Træning og vedligeholdelse af fysiske funktioner og færdigheder, styrke, udholdenhed, bevægelighed, balance, kondition

Træningen foregår på lokalcentrene i hold eller individuelt. I særlige tilfælde kan træningen også foregå individuelt i dit eget hjem eller under et midlertidigt ophold. Træningen gives af autoriserede ergo- og fysioterapeuter fra Viborg Kommune. Der kan dog være den mulighed, at det er andet sundhedspersonale, der møder op.

Viborg kommunes tilbud til ældre/handicappede
Handicappede borgere med nedsat fysisk eller psykiske funktionsevne. Her kan visitationsafdelingen i Viborg kommune hjælpe med visitation til udgifter og støtte vedrørende handicappet.

Visitation i kommunen har venteliste til plejebolig/ældreboliger. Dette sker efter behovskriterier, som visitationsudvalget udarbejder og prioritere. Opdelingen sker efter borgerens helbredstilstand efter lov.

Serviceloven § 112-113, beskriver tilbudene til handicappede og ældre, som beskriver økonomisk hjælp og muligheder til hjælpemidler. Blandt andet personlige/udlån/engangs hjælpemidler, som kan være toiletstol, el-køretøj, plejesenge, badetaburetter, støttekorsetter, brystproteser, parykker, stokke, rollatorer, rullestol, lift, høreapparater, proteser, ortopædisk fodtøj, bleer, katetre, urinposer, injektions- og testmateriale til diabetikere samt stomi hjælpemidler.

Serviceloven § 114, her beskrives bilstøtte. Der kan bevilliges bilstøtte til bil og tilskud til personer med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Men behovet ved den ældre borgere bliver vurderet inden bilstøtten bliver vurderet.. Ansøgningen sendes til ergoterapeuterne, Visitationen – Sundhed, St. Sct. Hans gade 2, 8800 Viborg.

Priser på frostmad til hjemmeboende pr. 1. januar 2007:
Middagsret (hovedret)
Kr. 35,00
Supper / desserter (biret)
Kr. 12,00
Madpakker
Kr. 18,00
Protein / energi (drikke)
Kr. 17,00


Kostpolitikken skal sikre:


• at borgerens individuelle ønsker og behov i forhold til valg af menuer tilgodeses.
• at maden er sund, varieret, ernæringsrigtig og af høj kvalitet
• at maden og produktionen af maden lever op til Fødevaredirektoratets retningslinjer
Kostpolitikken beskriver de konkrete mål og aktiviteter der gennemføres på madområdet for at
opfylde de overordnede mål.

· Mad muligheder og tilbud ved leverandører. Frostmad.

onsdag den 23. januar 2008